Thiết bị lưu trữ

Danh mục
Thương hiệu
Ổ cứng SSD AORUS Gen4 AIC SSD 8TB

Ổ cứng SSD AORUS Gen4 AIC SSD 8TB

46.020.000₫ 47.000.000₫ (-2%)
Ổ cứng SSD AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB

Ổ cứng SSD AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB

3.200.000₫ 3.500.000₫ (-9%)
Ổ cứng SSD AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB

Ổ cứng SSD AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB

5.300.000₫ 5.500.000₫ (-4%)
Ổ cứng SSD AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB

Ổ cứng SSD AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB

9.970.000₫ 10.500.000₫ (-5%)
Ổ cứng SSD AORUS RGB M.2 NVMe SSD 256GB

Ổ cứng SSD AORUS RGB M.2 NVMe SSD 256GB

1.580.000₫ 1.700.000₫ (-7%)
Ổ cứng SSD AORUS RGB M.2 NVMe SSD 512GB

Ổ cứng SSD AORUS RGB M.2 NVMe SSD 512GB

2.450.000₫ 2.600.000₫ (-6%)
Ổ cứng SSD GIGABYTE SSD SATA 120GB

Ổ cứng SSD GIGABYTE SSD SATA 120GB

540.000₫ 600.000₫ (-10%)
Ổ cứng SSD GIGABYTE SSD NVMe 128GB

Ổ cứng SSD GIGABYTE SSD NVMe 128GB

770.000₫ 900.000₫ (-14%)
Ổ cứng SSD GIGABYTE SSD NVMe 256GB

Ổ cứng SSD GIGABYTE SSD NVMe 256GB

1.120.000₫ 1.500.000₫ (-25%)
Ổ cứng SSD GIGABYTE SSD NVMe 512GB

Ổ cứng SSD GIGABYTE SSD NVMe 512GB

1.850.000₫ 2.000.000₫ (-8%)
Ổ cứng SSD GIGABYTE SSD SATA 480GB

Ổ cứng SSD GIGABYTE SSD SATA 480GB

1.490.000₫ 1.700.000₫ (-12%)
x
1.52751 sec| 2575.469 kb