5 Bài Test Tính Cách Phổ Biến Hiện Nay để Khám Phá Bản Thân

Công nghệ Trang Tran - 28/06/2023
Bạn có muốn khám phá và hiểu rõ hơn về bản thân mình? Có một số bài test tính cách phổ biến hiện nay có thể giúp bạn làm điều đó. Các công cụ này sẽ cho bạn cái nhìn sâu hơn về những đặc điểm và cách tiếp cận cuộc sống của mình. Hãy cùng tìm hiểu về 5 bài test tính cách phổ biến này và khám phá một phần nào đó về bản thân!

1. Bài test tính cách DISC

DISC là một trong những công cụ đo lường tính cách và khả năng lãnh đạo được sử dụng phổ biến trong doanh nghiệp, giáo dục và trong các lĩnh vực tư vấn tâm lý. Công cụ này dựa trên hệ thống phân loại 4 nhóm tính cách chính gồm:

DISC viết tắt của 4 nhóm tính cách:

 • Dominance (Sự thống trị): Đây là nhóm tính cách của những người quyết đoán, năng động và thích kiểm soát. Họ thường có tầm nhìn rõ ràng và quyết đoán trong việc đưa ra quyết định và thích được kiểm soát tình hình.

 • Influence (Ảnh hưởng): Những người có tính cách này thường là những người năng động, hướng ngoại và thân thiện. Họ thường có khả năng giao tiếp tốt và thích được gắn kết với người khác.

 • Steadiness (Sự kiên định): Những người có tính cách này thường là những người ổn định, chân thành và chú trọng đến sự ổn định. Họ thường có khả năng lắng nghe tốt và làm việc chăm chỉ.

 • Compliance (Sự tuân thủ): Đây là nhóm tính cách của những người chú trọng đến chi tiết, có tính cẩn trọng và thích tuân thủ các quy tắc. Họ thường có khả năng tổ chức tốt và làm việc chính xác.

Bài Test - Kiểm tra DISC là phương pháp dùng những câu trắc nghiệm (bản chuẩn quốc tế 28 câu) để đánh giá hành vi cá nhân trong môi trường xung quanh ở một khoảng thời gian nhất định. Việc đánh giá thường tập trung vào 4 nhóm tính cách chính: Sự thống trị (D), Ảnh hưởng (I), Sự kiên định (S), và Sự tuân thủ (C).
Các bài trắc nghiệm DISC thường được phân loại thành 2 loại chính: bài trắc nghiệm "tự mô tả" và bài trắc nghiệm "khác mô tả". Bài trắc nghiệm "tự mô tả" yêu cầu người tham gia đánh giá bản thân mình thông qua một danh sách các tính từ hoặc tuyên bố mô tả tính cách. Trong khi đó, bài trắc nghiệm "khác mô tả" yêu cầu người tham gia đánh giá tính cách của những người khác thông qua một danh sách các câu hỏi.
Sau khi hoàn thành các bài trắc nghiệm, kết quả được phân tích và đánh giá để xác định mức độ thể hiện của từng nhóm tính cách DISC. Các kết quả này sẽ giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về tính cách và hành vi của nhân viên và sử dụng thông tin đó để phát triển các chiến lược quản lý tốt hơn.

Tham khảo các bài test tính cách DISC:
-Bản test miễn phí (5 câu).
-Bản test Trung bình (26 câu).
-Bản test Cao cấp (26 câu).

 

2. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI):

MBTI

MBTI là một công cụ đánh giá tính cách dựa trên lý thuyết Jungian, với mục đích giúp con người hiểu rõ hơn về bản thân và tương tác với người khác một cách hiệu quả hơn.

Đây là một bài test tính cách rất phổ biến dựa trên các khía cạnh khác nhau của tính cách. Nó phân loại người tham gia vào một trong 16 loại cá nhân, mỗi loại được đại diện bằng một mã gồm 4 chữ cái.

 • ISTJ: Người có xu hướng làm việc có trật tự, trung thực, tỉ mỉ và đáng tin cậy. Họ tập trung vào chi tiết và tuân thủ quy tắc.

 • ISFJ: Những người tử tế, trung thành và chăm sóc người khác. Họ coi trọng truyền thống và làm việc một cách cẩn thận.

 • INFJ: Những người tư vấn, sâu sắc và quan tâm đến người khác. Họ có cái nhìn sâu xa và năng lực đồng cảm cao.

 • INTJ: Các nhà lập kế hoạch, tổ chức và có tầm nhìn xa. Họ đặt mục tiêu cao và tìm kiếm giải pháp sáng tạo.

 • ISTP: Người khéo léo, tinh tế và thích khám phá. Họ giỏi về cơ khí và thích tìm hiểu cách hoạt động của các hệ thống.

 • ISFP: Những người nghệ sĩ, tận hưởng sự đẹp và tạo ra nghệ thuật. Họ có cái nhìn sâu sắc và cảm xúc mạnh mẽ.

 • INFP: Những người lý tưởng, trực giác và nhạy cảm. Họ đam mê giúp đỡ người khác và theo đuổi ý nghĩa cuộc sống.

 • INTJ: Những người sáng tạo, logic và có tầm nhìn chiến lược. Họ thích phân tích và xây dựng hệ thống.

 • ESTP: Người hướng ngoại, hào phóng và thích mạo hiểm. Họ thích hoạt động và đối mặt với thử thách.

 • ESFP: Những người sôi nổi, vui vẻ và thích giao tiếp. Họ thích trải nghiệm và sáng tạo.

 • ENFP: Năng động, sáng tạo và hướng ngoại. Đam mê tạo ý tưởng mới và truyền cảm hứng cho người khác.

 • ENTP: Những người có sự sáng tạo cao, thông minh và thích thách thức. Họ thích đưa ra ý tưởng mới và khám phá các khía cạnh khác nhau của vấn đề.

 • ESTJ: Người quản lý, thực tế và có khả năng lãnh đạo. Họ tập trung vào hiệu suất và tuân thủ quy trình.

 • ESFJ:Những người quan tâm đến người khác, hợp tác và trung thành. Họ thích xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và chăm sóc người khác.

 • ENFJ: Những người có khả năng lãnh đạo, cảm thông và nhiệt tình. Họ đam mê giúp đỡ người khác và tạo ra sự thay đổi tích cực.

 • ENTJ: Những người tổ chức, quyết đoán và thích nắm quyền kiểm soát. Họ có tầm nhìn chiến lược và định hướng mục tiêu rõ ràng.

3. Bài kiểm tra Big Five

Big Five

Bài test này đo đạc năm đặc điểm chính của tính cách gồm: Sự mở lòng (Openness), Tính thân thiện (Agreeableness), Tính cẩn thận (Conscientiousness), Tính ổn định cảm xúc (Emotional Stability), Tính trưng cầu (Extraversion). Bạn được đánh giá dựa trên mức độ của mỗi đặc điểm này.

Bài test Big Five Personality Traits đo đạc năm đặc điểm chính của tính cách. Dưới đây là mô tả cụ thể về từng đặc điểm:

 • Sự mở lòng (Openness): Đặc điểm này đo lường mức độ mở lòng của một người đối với các ý tưởng mới, trí thức, và trải nghiệm. Người có mức độ cao về sự mở lòng thường có tư duy sáng tạo, sẵn lòng chấp nhận sự thay đổi và thích khám phá những điều mới.

 • Tính thân thiện (Agreeableness): Đặc điểm này đánh giá mức độ mà một người có xu hướng hiếu khách, hợp tác và thể hiện lòng tử tế. Những người có mức độ cao về tính thân thiện thường thích giúp đỡ người khác, dễ dàng hòa nhập và có thể giữ một môi trường hòa đồng.

 • Tính cẩn thận (Conscientiousness): Đặc điểm này đo lường mức độ tổ chức, trách nhiệm và kiên trì của một người. Người có mức độ cao về tính cẩn thận thường có xu hướng cẩn trọng, sắp xếp công việc một cách cẩn thận, và đạt được mục tiêu đề ra.

 • Tính ổn định cảm xúc (Emotional Stability): Đặc điểm này đánh giá mức độ ổn định cảm xúc và kiểm soát stress của một người. Người có mức độ cao về tính ổn định cảm xúc thường tự tin, kiên nhẫn và ít bị ảnh hưởng bởi những biến động cảm xúc.

 • Tính trưng cầu (Extraversion): Đặc điểm này đo đạc mức độ năng động, hướng ngoại và sự thích giao tiếp của một người. Người có mức độ cao về tính trưng cầu thường thích giao tiếp với người khác, năng động trong các hoạt động xã hội và có khả năng lãnh đạo.

4. Trắc nghiệm tính cách Holland

Trắc nghiệm tính cách Holland là một công cụ đánh giá tính cách dựa trên lý thuyết của John L. Holland về sự phát triển nghề nghiệp. Kiểm định này giúp xác định các bộ phận tính cách của một người và sự phù hợp của họ với các nghề nghiệp khác nhau.

Theo Holland, có 6 bộ phận tính cách chính, được gọi là "RIASEC":

 • Realistic (thực tế)

 • Investigative (nghiên cứu)

 • Artistic (nghệ thuật)

 • Social (xã hội)

 • Enterprising (kinh doanh)

 • Conventional (truyền thống)

Trắc nghiệm Holland đánh giá sự ưu tiên của bạn đối với mỗi bộ phận này và sử dụng kết quả đó để giúp định hướng cho lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với tính cách của bạn. Trắc nghiệm tính cách Holland thường được sử dụng trong tư vấn nghề nghiệp và hướng nghiệp.

5. Enneagram

Enneagram

Bài test Enneagram là một công cụ phân tích tính cách dựa trên hệ thống Enneagram, một mô hình tâm lý phổ biến. Bài test này giúp xác định loại hình tính cách chủ đạo của một người thông qua việc đánh giá mức độ xuất hiện của các khía cạnh và đặc điểm trong tính cách của họ. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về bài test Enneagram:

 • 9 loại tính cách chính: Bài test Enneagram chia tính cách thành 9 loại, mỗi loại đại diện cho một mô-típ tính cách đặc trưng. Các loại tính cách này bao gồm Người giám hộ (Perfectionist), Người trợ giúp (Helper), Người đạt thành (Achiever), Người nghiên cứu (Individualist), Người trung thành (Loyalist), Người vui vẻ (Enthusiast), Người nghệ sĩ (Challenger), Người góp ý (Peacemaker) và Người tìm kiếm (Investigator).

 • Mỗi loại tính cách trong Enneagram có một mô tả đặc điểm cụ thể, từ cách họ tư duy, cảm xúc, cách tương tác và phản ứng trong cuộc sống. Mô tả này giúp người tham gia hiểu rõ hơn về mình và các khía cạnh tính cách của mình.

 • Enneagram không chỉ xác định một loại tính cách duy nhất mà còn đưa ra mô hình sự phát triển và tiến hóa của tính cách trong suốt cuộc sống. Nó cho phép người tham gia nhận thức về các khía cạnh tích cực và tiêu cực của tính cách của mình, và khám phá cách để phát triển và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

 • Bài test Enneagram không chỉ giúp người tham gia hiểu về bản thân mình, mà còn giúp hiểu và tương tác với người khác. Enneagram mô tả các mối quan hệ giữa các loại tính cách và cung cấp thông tin về cách giao tiếp và hiểu người khác dựa trên tính cách của họ.

Từ việc nhận biết những đặc điểm chính của tính cách cho đến việc khám phá những khả năng và tài năng đặc biệt của chính mình, các bài test tính cách đã trở thành công cụ hữu ích để chúng ta hiểu và khám phá bản thân. Dù không thể định rõ toàn bộ tính cách của một người, nhưng chúng là một bước khởi đầu tuyệt vời để tìm hiểu về bản thân và phát triển cá nhân. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy thử những bài test này và bắt đầu hành trình khám phá tính cách của chính mình ngay hôm nay!

 

0 bình luận, đánh giá về 5 Bài Test Tính Cách Phổ Biến Hiện Nay để Khám Phá Bản Thân

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.03042 sec| 2509.898 kb